Arviointi ja konsultointi

Kiinteistöjen arviointi on keskeinen osa kiinteistöliiketoimintaa. Tuloskiinteistöjen arviointeja tekevillä henkilöillä on kaikilla vähintään 20 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnasta, arvioihin vaikuttavista tekijöistä ja itse arvioimisesta. Käytettävissämme on AKA-ja Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöarvioinnin asiantuntijoita.

Kansainvälistyneessä omistajakentässä arvioimisella on entistä keskeisempi merkitys. Ostajat, rahoittajat ja omistajat ovat yhä kiinnostuneempia omistustensa arvojen kehittymisestä. Arviolausunnot muodostavat keskeisen osan jatkuvaa käypien arvojen seurantaa. Arvioinnissa arvioitsijan kokemuksella ja ammattitaidolla on keskeinen merkitys. Voidaan sanoa, että mitä pitkäaikaisempi ja laajempi kokemus arvioitsijalla on, sitä paremmin hän kykenee ottamaan huomioon kaikki arvioitavaan kohteeseen liittyvät arvioon vaikuttavat seikat.

Site by Gekko Digital